new banner guangzhou w logo

课程主办人 Course Organizers

 

 

John Denstedt

St Joseph's Health Care 

University of Western Ontario          

 zengguohua pic 100x100 

Guohua Zeng

The First Affiliated Hospital

Guangzhou Medical University    

 

教员 Faculty

John Denstedt

Guohuo Zeng

Margaret Pearle

Zanlin Mai

Wenqi Wu

Yang Liu

Wei Zhu

Wen Zhong

Ming Lei

Yongda Liu