banner beijing

课程主办人 Course Organizers

 

 Adrian Joyce100x100 

Adrian Joyce

St James’s University Hospital

University of Leeds

  白大衣LiJun100x100

Li Jun

Deputy director of Urology department

Beijing Friendship Hospital  

 

教员 Faculty

Li Jun

John Denstedt

Adrian Joyce

Xiaofeng Gao

Wenqi Wu

Wang Wenying

Xiao Jing

Xiao Chunlei

Qiao Ludong